OSGB Nedir?

(OSGB) Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

OSGB Nedir?

OSGB “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

 İşverenler, iş yerlerinde 1 ve daha fazla çalışan istihdam ediyorlar ise, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun emrettiği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek  üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği OSGB lerden (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) hizmet almak zorundadır. 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
a) Çalışanların sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
ç) İlkyardım ve acil müdahale
d) Kayıt ve istatistik,
görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı, oluşturulacak risk değerlendirme ekibi marifeti ile risk analizi yaparak yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler.

 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlayarak, çalışanların, bu alandaki bilgi ve becerilerinin artmasına katkı sağlar.

 Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sağlık gözetimi için, çalışanların  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini verir.  

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İlk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. İşyerinde, 29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimlerini verir ve/veya eğitimlerin verilmesini sağlayacak organizasyonları yapar.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi   İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistik bilgileri için, (çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgileri)  kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder ve/veya muhafaza edilmesini sağlar.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işverenin onayına sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllık eğitim planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık eğitim planı hazırlar ve hazırlanan plan işverenin onayına sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve mevzuatta belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverenin onayına sunar.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aldığı OSGB ile mevzuatta belirlendiği şekilde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde sözleşme yapmak zorundadır.

Sosyal Ağ

Adres ve Telefon

Çaydüzü Mahallesi Şehit Musa Aytar Caddesi No:1/1 74100 BARTIN/MERKEZ Tel: 3782220067 Faks: 3782220067